autoverzekering

Autoverzekering: Standaard 10% extra korting op uw autoverzekering. Vergelijk tientallen verzekeraars. Gratis digitale Polismap App.

Bedrijfsverzekering

Bedrijfsverzekeringen: Online berekenen MKB verzekeringspremies. Direct online aanvragen van bedrijfsverzekeringen.

Woonhuis- en inboedelverzekering

Woonhuis- en inboedelverzekering: Online uw premie berekenen voor uw woonhuis- en inboedelverzekering. Standaard 5% extra korting op de premie. Gratis Polismap App.

Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering: Direct online uw doorlopende reisverzekering afsluiten. Reis- en annuleringsverzekering gecombineerd. Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Strafrechtelijk verleden

Bent u, of een andere belanghebbende bij het afsluiten van een verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? Dan kan het lastig zijn om in aanmerking te komen voor een nieuwe (auto-)verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen u weigeren als nieuwe klant.

Mededelingsplicht
De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens zijn verzekeraar over feiten en omstandigheden die met de verzekeringsovereenkomst samenhangen. Mededelingen over het strafrechtelijk verleden van een verzekerde hoeven alleen te worden gegeven, wanneer daar uitdrukkelijk door de verzekeraar naar wordt gevraagd en wanneer de strafbare feiten niet langer dan acht jaren vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst zijn gepleegd.

Voldoet de verzekerde niet aan zijn mededelingsplicht, dan heeft dit slechts gevolgen voor zijn verzekering, wanneer de verzekeraar hem binnen twee maanden na de ontdekking hiervan op gewezen heeft en van de mogelijke gevolgen hiervan op de hoogte heeft gesteld. Het is niet altijd duidelijk wanneer gezegd kan worden dat de verzekeraar de schending van de mededelingsplicht heeft “ontdekt”. Betoogd wordt wel dat de verzekeraar ook geacht kan worden te hebben “ontdekt” op het moment dat als hij “had behoren te ontdekken”. Bij opzettelijk bedrog van de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst binnen twee maanden opzeggen en bij verzwijging in de zin van art. 7:929 lid 1 BW door de verzekerde, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen twee maanden nadat hij heeft voldaan aan de plicht van kennisgeving van de verzwijging en heeft gewezen op de gevolgen hiervan.

U kunt een verzekering met een strafrechtelijk verleden afsluiten voor een:

  • Auto verzekeren

  • Bestelauto verzekeren

  • Motor verzekeren

  • Scooter verzekeren

  • Brommer verzekeren

  • Inboedel verzekeren

  • Woonhuis verzekeren

  • Aansprakelijkheid verzekeren

Wilt u een verzekering afsluiten?
Druk dan op de onderstaande knop “Bijzondere verzekeringen” en maak een keuze, welke verzekering u zou willen. Vul alle gegevens in en wij zenden u zo spoedig mogelijk een offerte toe.