Autorijden zonder rijbewijs

Is schade veroorzaakt door u met de auto terwijl uw rijbewijs is verlopen verzekerd?

Is schade veroorzaakt door u met de auto terwijl uw rijbewijs is verlopen verzekerd?

Geldigheidsduur rijbewijs

De geldigheid van uw rijbewijs staat op het rijbewijs zelf en de geldigheidsduur is afhankelijk van de categorie die u op het rijbewijs heeft staan. Meestal is dit 10 jaar, in ieder geval voor de categorie B, dus voor de personenauto en voor de bestelauto (met een toegestane maximum massa van 3.500 kilogram*).

Op de achterkant van uw rijbewijs vindt u terug hoe lang het rijbewijs geldig is voor elke categorie voertuigen die u mag besturen. Op de voorkant van het rijbewijs staat de categorie genoemd die het langst geldig is.

Wel of niet verzekerd met een verlopen rijbewijs?

Als uw rijbewijs is verlopen, is dit in feite hetzelfde als geen rijbewijs hebben. En zonder rijbewijs mag u niet rijden.

Als u met uw verlopen rijbewijs in de auto stapt en u veroorzaakt schade met de auto, dan is die schade niet verzekerd. U bent dus niet verzekerd voor de schade die u aan een ander toebrengt.

Dit kan grote financiële gevolgen hebben als u een aanrijding veroorzaakt waarbij sprake is van letsel bij de aangereden persoon of personen. Stel dat deze persoon of personen invalide raken of arbeidsongeschikt. De verzekeraar zal de schade op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) moeten afwikkelen met de schadelijdende partij, maar zal de schadeuitkering vervolgens op u verhalen omdat u niet heeft voldaan aan wat volgens de polisvoorwaarden van u wordt verlangd (het hebben van een geldig rijbewijs). U draait dus zelf op voor de kosten van de schade die u aan de ander heeft toegebracht. Een schade waarbij mensen invalide of arbeidsongeschikt raken, kan al gauw in de tienduizenden euro’s lopen, en vaak zelfs nog hogere schadebedragen met zich meebrengen.

Als de auto ook volledig casco is verzekerd, zal de verzekeraar de schade aan uw eigen auto mogelijk wel vergoeden.

Als de auto (beperkt) casco is verzekerd en deze wordt gestolen, dan zal de verzekeraar de diefstalschade ook in behandeling nemen. De eis van een geldig rijbewijs is hierbij niet van toepassing.

U hoeft geen rijbewijs te hebben om een kenteken van een auto op uw naam te kunnen krijgen. Uiteraard moet u wel zorgen voor een WA-verzekering voor die auto zodra u het kenteken op naam heeft staan. En natuurlijk mag u zelf niet in de auto rijden zonder rijbewijs.

Feit of fabel: Schade veroorzaakt met de auto terwijl uw rijbewijs is verlopen, is niet verzekerd

Deze stelling is waar, dus een feit. Maar wel met een kanttekening: als op uw rijbewijs de geldigheid is verlopen van een bepaalde categorie voertuigen, kan het nog steeds zo zijn dat uw rijbewijs nog wel geldig is voor een andere categorie voertuigen. Als u bijvoorbeeld naast de categorie B categorie C heeft, en categorie C is verlopen, maar B niet, dan mag u nog wel gewoon in een personenauto rijden. Maar dus niet meer in een vrachtauto.

*Voor elektrische bestelauto’s geldt een andere gewichtslimiet: eigenaren die vóór 1 oktober 2023 hebben geïnvesteerd in een elektrische bestelauto van 3.501 tot 4.250 kilogram mogen deze voertuigen ook na 1 juli blijven besturen met rijbewijs B.

Goed om te weten

De geldigheidstermijn van 10 jaar voor het rijbewijs kan anders zijn als:

  • u ouder bent dan 65 jaar;
  • u een medische situatie heeft;
  • u een groot rijbewijs heeft (categorie C = vrachtwagen en D = touringcar, al dan niet in combinatie met categorie E (aanhangwagen);
  • u een nieuw rijbewijs aanvraagt een jaar nadat u ongeschikt bent verklaard na een onderzoek met alcohol of drugs.

Het kan ook zijn dat de geldigheid van uw rijbewijs per categorie verschilt: uw bromfietsrijbewijs (AM) kan bijvoorbeeld 10 jaar geldig zijn terwijl uw autorijbewijs (B) maar 5 jaar geldig is. Dit kan omdat voor een bromfietsrijbewijs geen gezondheidskeuring wordt afgenomen, terwijl dat voor het autorijbewijs wél het geval kan zijn.

Boete voor het rijden zonder rijbewijs

Wordt u voor de eerste keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs? Dan kunt u daarvoor een boete krijgen van € 120 als het rijbewijs korter dan 1 jaar is verlopen. Is het rijbewijs langer dan 1 jaar verlopen, dan is de boete zelfs € 420. De hoogte van de boetes voor het rijden zonder geldig rijbewijs voor het verkeer op de weg vindt u hier.

Strafblad

Als u betrapt wordt op het rijden zonder geldig rijbewijs, dan begaat u een overtreding die zorgt voor een strafblad.

Ingevorderd rijbewijs

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd? Dan mag u niet meer rijden. Als u met een ingevorderd rijbewijs toch gaat rijden, dan pleegt u een misdrijf. Uiteraard bent u dan ook niet verzekerd.

Het kan zelfs gevangenisstraf opleveren voor wie toch rijdt tijdens een rijontzegging, met een ingevorderd rijbewijs, met een ongeldig verklaard rijbewijs of met een rijbewijs waarvan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de geldigheid heeft geschorst.

Ook goed om te weten

Het wordt u door de Dienst Wegverkeer (RDW) gemakkelijk gemaakt; Als uw rijbewijs dreigt te verlopen, krijgt u van de RDW automatisch bericht dat u uw rijbewijs moet verlengen.

19 weken voordat de geldigheid van uw rijbewijs verloopt, krijgt u een herinnering in de ‘MijnOverheid Berichtenbox’. Heeft u deze niet, dan krijgt u van de RDW een brief per post. 1 week voordat de geldigheid verloopt, verstuurt de RDW nogmaals een bericht. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor het op tijd verlengen van uw rijbewijs. Als u het bericht van de RDW heeft gemist, pleit dat u niet vrij.

Als uw rijbewijs is verlopen, hoeft u niet opnieuw examen te doen. U kunt uw rijbewijs online bij de RDW of via uw gemeente verlengen.

U kunt uw verlopen rijbewijs alleen niet meer verlengen als u uw rijbewijs voor het laatst heeft verlengd vóór 30 juni 1980, of uw rijbewijs is verlopen vóór 30 juni 1985. In deze gevallen moet u opnieuw rijexamen doen als u weer een rijbewijs wilt.

Er zijn verzekeraars die dekking blijven verlenen als verzekerde vergeten is het rijbewijs te verlengen en het rijbewijs niet langer verlopen is dan 1 jaar.
Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering om te zien of uw verzekeraar deze uitzondering ook heeft opgenomen.

In dit artikel is gebruik gemaakt van informatie op cbr.nl, om.nl en op rijksoverheid.nl

Bron: De Vereende