Bedrijfsongeval letselschade

Gratis hulp en advies bij letselschade

Bedrijfsongeluk

Verhaal de kosten

Een ongeval tijdens het werk

Verkeersongeval, wij helpen u verder

Schade claimen

Auto ongeluk

Letsel door een bedrijfsongeval

Ook bij een bedrijfsongeval kunnen wij uw schade snel en vrijwel altijd zonder kosten verhalen. Wij voeren hiertoe alle gesprekken met uw werkgever en zijn eventuele verzekeraar. Heeft u op andere wijze letsel opgelopen, bijvoorbeeld door een hondenbeet of een medische fout, dan kunt u eveneens bij ons terecht. Wij verzorgen voor u de gehele schadeafwikkeling en streven hierbij altijd naar de maximale vergoeding.

Alle werknemers vallen onder de zorgplicht

Zowel ervaren als onervaren werknemers vallen onder de zorgplicht. Dat geldt ook voor ingeleend personeel. Je werkgever moet ingeleend personeel en onervaren werknemers nadrukkelijk op risico’s wijzen. Omgekeerd moet je werkgever heel ervaren werknemers goed controleren. Uit macht der gewoonte zien zij risico’s wel eens over het hoofd.

De zorgplicht van je werkgever gaat dus ver. Alle verplichtingen uit de Arbowet vallen onder de zorgplicht. Maar daarbij kan je werkgever het niet laten. Hij moet zelfstandig bekijken of er ook nog andere mogelijkheden voor risicobeperking zijn.