Bedrijfsongeval letselschade

Gratis hulp en advies bij letselschade

Bedrijfsongeluk

Verhaal de kosten

Een ongeval tijdens het werk

Verkeersongeval, wij helpen u verder

Schade claimen

Auto ongeluk

Schadevaststelling

Wij verzorgen voor u de gehele schade afwikkeling van A tot Z. Zo vragen wij de benodigde informatie aan u huisarts, stellen wij de schade vast aan uw voertuig en berekenen wij voor u de meest gunstige vergoeding. Bovendien verzorgen wij alle contacten met de tegenpartij, zodat u nergens meer omkijken naar heeft.

Welke schade kan ik vergoed krijgen?

  • Het eigen risico van uw ziektekostenverzekering

  • Kosten die u moet maken tijdens een opname in het ziekenhuis

  • Reiskosten naar artsen en andere behandelaren

  • Schade aan kleding en persoonlijke bezittingen

  • De kosten in verband met re-integratie of omscholing

  • De kosten van extra huishoudelijke hulp

  • De kosten in verband met deskundige juridische bijstand voor het verhaal van uw schade

  • Smartengeld, vanwege pijn, gederfde levensvreugde, geleden verdriet, invaliditeit, etc.

  • Gederfd loon (verlies van arbeidsvermogen)

Kan mijn zaak verjaren

U kunt in principe tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er aldus sprake is van verjaring kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding, kleine uitzonderingen daargelaten.