autoverzekering

Autoverzekering: Standaard 10% extra korting op uw autoverzekering. Vergelijk tientallen verzekeraars. Gratis digitale Polismap App.

Bedrijfsverzekering

Bedrijfsverzekeringen: Online berekenen MKB verzekeringspremies. Direct online aanvragen van bedrijfsverzekeringen.

Woonhuis- en inboedelverzekering

Woonhuis- en inboedelverzekering: Online uw premie berekenen voor uw woonhuis- en inboedelverzekering. Standaard 5% extra korting op de premie. Gratis Polismap App.

Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering: Direct online uw doorlopende reisverzekering afsluiten. Reis- en annuleringsverzekering gecombineerd. Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven noodzakelijk?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is absoluut noodzakelijk.
De ondernemer of de werknemer van het bedrijf die geen fouten maakt, moet nog geboren worden.

In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe.

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is dan ook absoluut noodzakelijk. Want het gevolg van een aansprakelijkheidsclaim zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

Wat is verzekerd

  • het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiële schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden.
  • de schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk
  • schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein) schade door een door uw bedrijf geleverd product (produktaansprakelijkeid)

Wat is uitgesloten

  • geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken.
  • schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoerd, bewaard, leent, huurd, bewerkt)
  • schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen

Opmerking: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de verzekerde gebeurd.

Voor wie bedoeld

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is bedoeld voor alle bedrijven en ondernemingen in Nederland. Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

Zomaar een voorbeeld

Reiswinkel ‘Break a leg’ heeft een open dag geregeld. Zij heeft hiertoe een zaal gehuurd met podium en allerlei activiteiten georganiseerd.  Ook zijn er hapjes en drankjes geregeld. Er worden verschillende lezingen en filmvoorstellingen gegeven.

De bedoeling was het werven van nieuwe klanten voor een speciale reisexpeditie. De open dag was een succes. Verschillende nieuwe klanten meldden zich aan en er werd zelfs een sponsor gevonden. Helaas deed de reiswinkel haar naam eer aan toen tijdens de pauze iemand over de slecht weggewerkte kabels van de belichting struikelde.

Een gebroken been was het gevolg. Het slachtoffer stelde de reiswinkel aansprakelijk en diende een fikse schadeclaim in.

Premiefactoren

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Bijzonderheden

  • De meeste AVB’s dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke).
  • De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.
  • Van groot belang is het feit dat uw AVB aansluit op uw bedrijfsactiviteiten: de verzekerde ‘hoedanigheid‘!

Tot slot

Wij adviseren u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een AVB af te sluiten. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen.

De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiële- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn. (Zie ook aansprakelijkheidsverzekering wikipedia)