MMBS verzekeringen - LBT verzekeringen

Particulier & zakelijk

LBT verzekeren

MMBS verzekeren

Goedkoop en snel online geregeld

MMBS verzekeringen - LBT verzekering

WA + Beperkt casco

Volledig casco

WA +

Allrisk verzekering

MMBS verzekering - LBT verzekering

Inzittende verzekering

LBT verzekering

MMBS verzekering

Rechtsbijstand

WAT IS EEN MMBS verzekering?

Een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) is een motorvoertuig dat is ingericht voor het uitvoeren van specifieke (landbouw)werkzaamheden en waarvoor in Nederland geen kenteken vereist is. Een MMBS kan een constructiesnelheid hebben van 25 km/u of van 45 km/u. Voorbeelden van een MMBS zijn: Rijdende winkels (SRV wagens), gemotoriseerde grasmaaiers, walsen, veegwagens met beperkte snelheid, zelfrijdende landbouwmachines (geen tractoren), Unimogs en tot landbouwvoertuig terug gekeurde motorrijtuigen.

Kenmerkend voor een MMBS is dat er geen kenteken- en APK-plicht is. Tot voor kort was zelfs een rijbewijs niet verplicht om in een MMBS te mogen rijden, maar sinds 1 juli 2015 geldt als vereiste dat de bestuurder minimaal in het bezit van een T-rijbewijs (trekker rijbewijs) moet zijn.

Wettelijke aspecten (regels)

De wettelijke definitie van een MMBS is:

Een motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

 1. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;
 2. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

Het bovenstaande artikel leidt tot een 3-tal categorieën MMBS die zijn aangeduid met de volgende codering:

 • / Z1: max 25 km/u, bedoeld voor het op korte afstand afleveren of ophalen van goederen;
 • / Z2; max 45 km/u, bedoeld voor voertuigen in de wegenbouw
 • / Z3: max 45 km/u, bedoeld voor personenvervoer zoals treintjes op pretparken

Er gelden dus vereisten ten aanzien van de constructie en het gebruik van het voertuig.

Het is mogelijk om een gekentekend voertuig om te bouwen naar een categorie Z1 MMBS door de maximumsnelheid te begrenzen tot 25 km/u. Hier wordt nog wel eens misbruik van gemaakt door mensen die een voertuig ombouwen tot MMBS voor privégebruik. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en de politie is controleert streng op deze voertuigen. Ook wordt de regelgeving op dit gebied steeds strenger.

Behalve de Z categorie bestaat er ook nog de T categorie landbouwvoertuigen, dat zijn de land- en bosbouwtrekkers. Vóór 1 september 2015 was het nog mogelijk om een gekentekend motorvoertuig te registreren als een Landbouw- of bosbouwtrekker (T5) met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u, waardoor de kentekenplicht kwam te vervallen. Doordat er van deze regeling vaak misbruik werd gemaakt zijn de regels voor deze categorie strenger geworden. Vanaf 1 september 2015 eist de RDW voor deze voertuigen een verklaring van de fabrikant dat het betreffende voertuig (mede) is ontworpen voor het gebruik als Land- en bosbouwtrekker. Voertuigen die vóór die datum zijn geregistreerd rijden nog steeds rond.

Er wordt gewerkt aan een kenteken- en een APK plicht voor landbouwvoertuigen. In december 2016 werd een wetsvoorstel met betrekking tot dit onderwerp nog verworpen door de tweede kamer, maar op basis van Europese richtlijnen had deze wetgeving al op 20 mei 2017 gereed moeten zijn. Op dit moment is Nederland nog het enige land in Europa zonder deze kentekenplicht. *

Gebruikseisen

Voor (het rijden in) een MMBS gelden –naast de eis van de constructiesnelheid- momenteel de volgende wettelijk eisen**:

 • / Rijbewijsplicht voor de bestuurder (minimaal een T-rijbewijs). Deze eis geldt niet voor kleine veegmachines en maaimachines.
 • / Er moet een verplichte WAM verzekering afgesloten zijn voor het voertuig.
 • / Voor de categorie Z1 geldt dat het voertuig een laadvloer moet hebben van minimaal 1,5 x 1,5 meter of minimaal 3m2.
 • / Voor de categorie Z2 geldt dat het voertuig moet zijn ingericht voor hijs, duw of werktuigwerkzaamheden. Deze inrichting moet aanwezig zijn en vast aan het voertuig zijn bevestigd.
 • / Voor categorie Z3 geldt dat het voertuig een combinatie moet vormen met één of meer aanhangers die zijn ingericht voor het vervoer van personen.

Verzekering

Voor alle soorten MMBS-en geldt een verzekeringsplicht. Bij ons kunt u terecht voor zo’n verzekering. Voor het verzekeren van een Z1 MMBS gelden geen aanvullende eisen, maar voor het verzekeren van een (onbegrensd) T5 voertuig moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs. Wanneer het voertuig zwaarder is dan 3.500 kilogram dan is een vrachtwagenrijbewijs vereist.

Rijbewijs

Wij maken u er op attent dat vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs als enig geaccepteerd rijvaardigheidsdocument is toegestaan om een teruggekeurd motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) te mogen besturen. Als de bestuurder op de invoeringsdatum van deze wet over een rijbewijs B beschikt, heeft hij/zij, na de invoering van de nieuwe regels, nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs zonder hiervoor examen af te leggen. Gedurende die 10 jaar is het B-rijbewijs alleen ook voldoende om een MMBS te mogen besturen.

Voor de MMBS T5 is acceptatie door de maatschappij alleen mogelijk indien de bestuurder in het bezit is van ten minste het B rijbewijs.

Schade vrije jaren

Indien u beschikt over schadevrije jaren opgebouwd met een motorvoertuig verzekering heeft u recht op een korting op de premie. U krijgt bij beëindiging van een motorvoertuig verzekering een opgaven van het aantal jaren dat er beschikbaar zijn.

Voor de werk- en Landbouwverzekering is dit niet van toepassing.

Voorwaarden

Bij de offerte krijgt u een opgaven van de voor de verzekering van toepassing zijnde clausules. Deze zijn afhankelijk van het soort verzekering en het type voertuig.

Veel voorkomende Clausules

 • Nederlanddekking; Dekking alleen geldig in Nederland
 • MMBS t/m 25 km; Rijdt de verzekerde MMBS harder dan 25 km per uur en wordt er schade veroorzaakt? Dan heeft de maatschappij het recht onm de schade te verhalen op de verzekeringsnemer.
 • MMBS t/m 25 km: Kan de verzekerde MMBS harder rijden dan 25 km per uur en wordt dit bij de maatschappij bekend, dan zal de polis worden beeindigd per de datum dat deze informatie beschikbaar is gekomen, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 • Aanhangwagen en MMBS: Geen dekking indien u rijdt met een aan de MMBS gekoppelde aanhanger. Uitbreiding van de dekking is met een toeslag mogelijk.
 • MMBS / Inzittende in de laadruimte zijn niet verzekerd!
 • MMBS T5 / Verzekerd voertuig dient jaarlijks, bij een BOVAG garage bedrijf, een verklaring van technische deugdelijkheid aan te vragen ( dit is geen APK: zie voorbeeld. ) en een kopie aan de maatschappij te verzenden. Indien er geen verklaring beschikbaar is na schade, kan de maatschappij de schade op de verzekerde verhalen!
 • MMBS / Openbare weg; Geen dekking voor deelname aan: terreinrijden, crosswedtrijden of andere wedstrijden.
 • Schade aan gewassen, begroeiingen, beschoeiingen en terreinen zijn niet verzekerd.
Regeling voertuigencategorie Z

Toelichting op definitie ‘Motorrijtuig met beperkte snelheid’ uit de ‘Regeling Voertuigen’

 • Nationale categorie Z1 Motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig voorzien zijn van een laadvloer van minimaal 1,5 x 1,5 meter of een minimale totale oppervlakte van 3 m2 .
 • Nationale categorie Z2 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden: • Inrichting moet aanwezig zijn en vast aan het voertuig zijn bevestigd. • Het voertuig moet ingericht zijn voor hijs, duw of werktuig werkzaamheden (aangedreven door bijvoorbeeld de hoofdmotor), denk aan kraan of borstel of zuigwerkzaamheden.
 • Nationale categorie Z3 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.
Regelingen voertuigencategorie T

Toelichting op definitie ‘Landbouw- of bosbouwtrekker’ (LBT) uit de ‘Regeling Voertuigen’ Definitie voertuig van de voertuigcategorie T

Motorvoertuig op wielen, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, die voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de landbouw of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de landbouw of bosbouw, welk motorvoertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders.

Met ingang van 1 september 2015 moet bij de aanvraag aan het RDW ook een verklaring van de fabrikant worden overlegd dat het voertuig tevens impliciet is ontworpen voor het gebruik als Land- en bosbouw trekker.

VOERTUIGCLASSIFICATIE:

 • T1: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van de zich het dichtst bij de bestuurder bevindende as van niet minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 1.000 mm.
 • T2: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 600 mm, met dien verstande dat wanneer echter de waarde van de hoogte van het zwaartepunt van de landbouw- of bosbouwtrekker- ten opzichte van het wegdek gemeten -, gedeeld door het gemiddelde van de minimumspoorbreedten van elke as, meer dan 0,90 bedraagt, de door de constructie bepaalde maximumsnelheid beperkt is tot 30 km/h.
 • T3: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een lege massa in rijklare toestand van ten hoogste 600 kg.
 • T4: landbouw- of bosbouwtrekkers voor speciale doeleinden op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h. (Zie Regeling voertuigen voor onderverdeling)
 • T5: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/h.

Voor meer informatie kunt u op de website van de RDW kijken.

Prijs van een MMBS verzekering

Er is zeer weinig keus in verzekeringsmaatschappijen die een MMBS verzekeren en de prijzen zijn aan de hoge kant. In onze blog kunt u meer informatie vinden over MMBS prijzen en het alternatief.

PREMIE MMBS & LBT VERZEKERING

Ben je op zoek naar de beste en goedkoopste MMBS of LBT verzekering? Via deze website kun je eenvoudig jouw premie opvragen.

Vul alle velden in, als velden geel zijn, zet er dan een spatie achter. U kunt ons ook bellen.
Gegevens Motorvoertuig
Vul onderstaande gegevens in:

Opgaven schade verleden:
Let op: Het gaat hierbij om zowel schuld als niet schuld schades met motorvoertuigen op naam van het bedrijf en/of de aanvrager.

Slotvragen en mededelingen

Vraag de offerte aan:
Na ontvangst van de offerte aanvraag nemen wij contact met u op voor het doornemen van de mogelijkheden en het bespreken van de premie. Als er nog bijzonderheden zijn of u heeft een aanvullende vraag? Geeft u dat dan hieronder aan.

Verzenden van de aanvraag:
De verzending van het formulier is succesvol, zodra u de volgende tekst ziet Bedankt voor jouw bericht. Het is verzonden.

U gaat akkoord met onze Cookiebeleid & Privacyreglement