autoverzekering

Autoverzekering: Standaard 10% extra korting op uw autoverzekering. Vergelijk tientallen verzekeraars. Gratis digitale Polismap App.

Bedrijfsverzekering

Bedrijfsverzekeringen: Online berekenen MKB verzekeringspremies. Direct online aanvragen van bedrijfsverzekeringen.

Woonhuis- en inboedelverzekering

Woonhuis- en inboedelverzekering: Online uw premie berekenen voor uw woonhuis- en inboedelverzekering. Standaard 5% extra korting op de premie. Gratis Polismap App.

Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering: Direct online uw doorlopende reisverzekering afsluiten. Reis- en annuleringsverzekering gecombineerd. Uw kinderen zijn gratis meeverzekerd.

WEGAS Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen

Dagelijks zijn uw werknemers onderweg. Dit brengt risico’s met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor dit soort bedrijven bieden wij een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS).

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendenverzekering dekken niet alle schade.

WEGAS verzekering

De WEGAS verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico’s. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers zo volledig mogelijk gecompenseerd worden voor hun schade.

Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

Letselschade

Als werkgever kunt u – onder bepaalde omstandigheden – worden aangesproken voor letselschade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig in de ruimste zin des woords. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de contractuele relatie tussen de werkgever en werknemer, alsmede door criteria van redelijkheid en billijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

De schadevergoeding berust niet op het schenden van de zorgplicht door of onrechtmatig handelen van de werkgever, zoals bij de werkgeversaansprakelijkheid het geval is.

Wat is verzekerd

Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid met letselschade, is het financieel risico dat u als werkgever loopt aanzienlijk. Compensatie van inkomensverlies, kosten zoals thuiszorg en woningaanpassing kunnen hoog oplopen.

De Wegasverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims, dát is wat u verzekert!

Voor wie bedoeld
De Wegas verzekering is bedoeld voor iedere werkgever met werknemers die schade kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.

Bestaande verzekeringen als de Ongevallen Inzittenden verzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven bieden onvoldoende dekking. Ook een Schadeverzekering Inzittenden volstaat niet in alle gevallen. Hierbij is namelijk sprake van een objectgebonden dekking.

Een voorbeeld uit de praktijk: het Arena-Arrest

De feiten

 • De werkgever had twee van haar werknemers te werk gesteld bij een andere werkgever.
 • Als gevolg hiervan werden de werknemers verplicht elke dag naar de andere werkgever te reizen, door deze andere werkgever werd aan hen een busje ter beschikking gesteld.
 • De werknemers waren per toerbuurt verplicht om naar de plaats van de werkzaamheden te rijden, in dit geval de Amsterdam Arena.
 • Op een noodlottige dag raakt het busje van de werknemers in een slip en slaat een aantal malen over de kop.
 • De bestuurder van het busje, die het ongeval heeft veroorzaakt, heeft ernstig rugletsel.
 • De bestuurder kan echter, in tegenstelling tot de mede-inzittenden van het busje, zijn geleden schade niet claimen onder de WA-verzekering van het busje.
 • Als gevolg hiervan stelt de werknemer de werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
 • De Hoge Raad heeft in het voordeel van de werknemer beslist.
 • De Hoge Raad is van mening dat, hoewel de werkgever niet aansprakelijk is op grond van zijn zorgverplichting van artikel 7:658 BW, de schade voor rekening van de werkgever dient te komen daar de redelijkheid en billijkheid dit vereist. Hiertoe heeft zij rekening gehouden met de volgende specifieke feiten:1. de werknemer, was in de uitoefening van zijn werkzaamheden verplicht zich dagelijks per auto van Didam naar Amsterdam en terug te begeven
  2. de werknemer was daarbij verplicht bij toerbuurt te chaufferen
  de financiële gevolgen van een eventueel ongeval waren voor alle inzittenden van het busje door een WA-verzekering gedekt, behalve voor de chaufferende werknemer
  3. er was geen sprake van opzet dan wel bewust roekeloosheid aan de zijde van de werknemer bij het ontstaan van het ongeval
  4. het is een “ervaringsfeit” dat de dagelijkse omgang met auto’s de gebruiker daarvan licht ertoe zal brengen niet steeds alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongevallen geraden is

Conclusie

 • De werkgever kan door de uitspraak van de Hoge Raad, ook ingeval de werkgever voldoet aan haar zorgplicht, door de werknemer worden aangesproken voor letselschade.
 • De bestaande AVB of de WA-verzekering van de betreffende auto of enig andere verzekering biedt geendekking voor dit soort schaden.
 • De eventueel gesloten Ongevallen-Inzittenden-dekking of Schade-Inzittenden-dekking biedt wel enige ruimte om de financiële gevolgen op te vangen, doch biedt geen dekking tegen de aansprakelijkheid van de werkgever. Een claim kan ook veel hoger uitkomen dan de verzekerde bedragen op deze aanvullende dekkingen.

Premiefactoren

De premie is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit(en) en de verzekerde som.

Bijzonderheden

Schade die is ontstaan in de volgende situaties, valt meestal niet onder de verzekering:

 • Deelname aan wedstrijden
 • Snelheidsproeven en snelheidscursussen
 • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel dat de rijvaardigheid beïnvloedt

Tot slot

De Wegasverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw AVB en (eventueel) uw Ongevallenverzekering.

De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder.

Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn én de dekking is kenteken-gerelateerd.

Het Arena Arrest bepaalt dat u als werkgever in de regel aansprakelijk bent voor ongevallen in gevaarverhogende situaties (zoals het verkeer), waarin uw medewerkers bij de uitoefening van hun functie zijn gebracht.

Wij adviseren u daarom altijd en eigenlijk ook heel dringend om een Wegas verzekering af te sluiten. U kunt de brochure online lezen en de aanvraag online doen, neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft.