MMBS verzekeringen - LBT verzekeringen

Particulier & zakelijk

LBT verzekeren

MMBS verzekeren

Goedkoop en snel online geregeld

MMBS verzekeringen - LBT verzekering

WA+ Beperkt casco

Volledig casco

WA

Allrisk verzekering

MMBS verzekering - LBT verzekering

Inzittende verzekering

LBT verzekering

MMBS verzekering

Rechtsbijstand

Wat is een MMBS / LBT verzekering?

Een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) is een motorvoertuig dat is ingericht voor het uitvoeren van specifieke (landbouw)werkzaamheden en waarvoor in Nederland geen kenteken vereist is. Een MMBS kan een constructiesnelheid hebben van 25 km/u of van 45 km/u. Voorbeelden van een MMBS zijn: Rijdende winkels (SRV wagens), gemotoriseerde grasmaaiers, walsen, veegwagens met beperkte snelheid, zelfrijdende landbouwmachines (geen tractoren), Unimogs en tot landbouwvoertuig terug gekeurde motorrijtuigen.

Kenmerkend voor een MMBS is dat er geen kenteken- en APK-plicht is. Tot voor kort was zelfs een rijbewijs niet verplicht om in een MMBS te mogen rijden, maar sinds 1 juli 2015 geldt als vereiste dat de bestuurder minimaal in het bezit van een T-rijbewijs (trekker rijbewijs) moet zijn.

Regelgeving

De wettelijke definitie van een MMBS is:

Een motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

 1. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;
 2. motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

Het bovenstaande artikel leidt tot een 3-tal categorieën MMBS die zijn aangeduid met de volgende codering:

 • / Z1: max 25 km/u, bedoeld voor het op korte afstand afleveren of ophalen van goederen;
 • / Z2; max 45 km/u, bedoeld voor voertuigen in de wegenbouw
 • / Z3: max 45 km/u, bedoeld voor personenvervoer zoals treintjes op pretparken

Er gelden dus vereisten ten aanzien van de constructie en het gebruik van het voertuig.

Het is mogelijk om een gekentekend voertuig om te bouwen naar een categorie Z1 MMBS door de maximumsnelheid te begrenzen tot 25 km/u. Hier wordt nog wel eens misbruik van gemaakt door mensen die een voertuig ombouwen tot MMBS voor privégebruik. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en de politie is controleert streng op deze voertuigen. Ook wordt de regelgeving op dit gebied steeds strenger.

Behalve de Z categorie bestaat er ook nog de T categorie landbouwvoertuigen, dat zijn de land- en bosbouwtrekkers. Vóór 1 september 2015 was het nog mogelijk om een gekentekend motorvoertuig te registreren als een Landbouw- of bosbouwtrekker (T5) met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u, waardoor de kentekenplicht kwam te vervallen. Doordat er van deze regeling vaak misbruik werd gemaakt zijn de regels voor deze categorie strenger geworden. Vanaf 1 september 2015 eist de RDW voor deze voertuigen een verklaring van de fabrikant dat het betreffende voertuig (mede) is ontworpen voor het gebruik als Land- en bosbouwtrekker. Voertuigen die vóór die datum zijn geregistreerd rijden nog steeds rond.

Er wordt gewerkt aan een kenteken- en een APK plicht voor landbouwvoertuigen. In december 2016 werd een wetsvoorstel met betrekking tot dit onderwerp nog verworpen door de tweede kamer, maar op basis van Europese richtlijnen had deze wetgeving al op 20 mei 2017 gereed moeten zijn. Op dit moment is Nederland nog het enige land in Europa zonder deze kentekenplicht. *

Gebruikseisen

Voor (het rijden in) een MMBS gelden –naast de eis van de constructiesnelheid- momenteel de volgende wettelijk eisen**:

 • / Rijbewijsplicht voor de bestuurder (minimaal een T-rijbewijs). Deze eis geldt niet voor kleine veegmachines en maaimachines.
 • / Er moet een verplichte WAM verzekering afgesloten zijn voor het voertuig.
 • / Voor de categorie Z1 geldt dat het voertuig een laadvloer moet hebben van minimaal 1,5 x 1,5 meter of minimaal 3m2.
 • / Voor de categorie Z2 geldt dat het voertuig moet zijn ingericht voor hijs, duw of werktuigwerkzaamheden. Deze inrichting moet aanwezig zijn en vast aan het voertuig zijn bevestigd.
 • / Voor categorie Z3 geldt dat het voertuig een combinatie moet vormen met één of meer aanhangers die zijn ingericht voor het vervoer van personen.

Verzekering

Voor alle soorten MMBS-en geldt een verzekeringsplicht. Bij ons kunt u terecht voor zo’n verzekering. Voor het verzekeren van een Z1 MMBS gelden geen aanvullende eisen, maar voor het verzekeren van een (onbegrensd) T5 voertuig moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs. Wanneer het voertuig zwaarder is dan 3.500 kilogram dan is een vrachtwagenrijbewijs vereist.

Nieuwe regelgeving per 2021

LBT / MMBS regelgeving per 1 januari 2021

Wij maken u er op attent dat vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs als enig geaccepteerd rijvaardigheidsdocument is toegestaan om een teruggekeurd motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) te mogen besturen. Als de bestuurder op de invoeringsdatum van deze wet over een rijbewijs B beschikt, heeft hij/zij, na de invoering van de nieuwe regels, nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs zonder hiervoor examen af te leggen. Gedurende die 10 jaar is het B-rijbewijs alleen ook voldoende om een MMBS te mogen besturen.

Voor de MMBS T5 is acceptatie door de maatschappij alleen mogelijk indien de bestuurder in het bezit is van ten minste het B rijbewijs.

Prijs van een MMBS verzekering

Er is zeer weinig keus in verzekeringsmaatschappijen die een MMBS verzekeren en de prijzen zijn aan de hoge kant. In onze blog kunt u meer informatie vinden over MMBS prijzen en het alternatief.

De goedkoopste MMBS & LBT verzekering

Ben je op zoek naar de beste en goedkoopste MMBS of LBT verzekering? Via deze website kun je eenvoudig jouw premie opvragen.

Vul alle velden in, als velden geel zijn, zet er dan een spatie achter. U kunt ons ook bellen.


  Gegevens Motorvoertuig
  Vul onderstaande gegevens in:

  Opgaven schade verleden:
  Let op: Het gaat hierbij om zowel schuld als niet schuld schades met motorvoertuigen op naam van het bedrijf en/of de aanvrager.