Bewindvoering

is een juridische regeling waarbij een bewindvoerder wordt aangesteld om het vermogen en de financiële belangen van een persoon te beheren wanneer die persoon niet in staat is dit zelfstandig te doen. Deze regeling wordt vaak toegepast bij mensen die door lichamelijke of geestelijke beperkingen, verslaving, verkwisting, of andere omstandigheden niet in staat zijn om hun financiën op een verantwoorde manier te beheren. Het doel van bewindvoering is om ervoor te zorgen dat hun financiële belangen op een zorgvuldige en rechtmatige wijze worden behartigd.

Belangrijke aspecten van bewindvoering zijn onder andere:

  1. Bewindvoerder: De bewindvoerder is een door de rechtbank benoemde persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen en de financiële aangelegenheden van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder neemt financiële beslissingen namens de betrokkene.
  2. Kantonrechter: Het verzoek tot instelling van bewindvoering wordt ingediend bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van een situatie waarin bewindvoering gerechtvaardigd is.
  3. Vermogensrechtelijke Belangen: Bewindvoering richt zich specifiek op het beheer van vermogensrechtelijke belangen, zoals financiële transacties, betaling van rekeningen, belastingzaken en andere financiële aangelegenheden.
  4. Periodieke Rekening en Verantwoording: De bewindvoerder is verplicht om periodiek rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over het beheer van de financiën van de persoon onder bewind.
  5. Einde van Bewindvoering: Bewindvoering kan eindigen wanneer de omstandigheden die hebben geleid tot de instelling ervan veranderen, of wanneer de onder bewind gestelde persoon aantoonbaar zelfstandig weer zijn of haar financiële belangen kan behartigen.

Bewindvoering is bedoeld als een beschermende maatregel om kwetsbare personen te helpen bij het beheren van hun financiën en het voorkomen van misbruik. Het is een ingrijpende maatregel die alleen wordt ingesteld wanneer andere, minder verstrekkende opties niet toereikend zijn.

Tag Archief van: Bewindvoering

Geen aansprakelijkheidsverzekering

640.000 huishoudens zonder aansprakelijkheidsverzekering: ‘Wekelijks problemen’

Honderdduizenden Nederlanders riskeren grote financiële problemen voor zichzelf én voor anderen doordat ze geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Het Juridisch Loket ziet het vaak misgaan: elke week kloppen er mensen aan die na schade financieel in de knel komen. Lees meer

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer