Verzekeringsfraude

verwijst naar misleidende of bedrieglijke handelingen met als doel het verkrijgen van onterechte voordelen uit een verzekeringspolis. Deze frauduleuze praktijken variëren van het opzettelijk in scène zetten van ongevallen tot het verstrekken van valse informatie om een claim goed te keuren. Verzekeringsfraude kan plaatsvinden in verschillende verzekeringssectoren, waaronder autoverzekeringen, gezondheidsverzekeringen en levensverzekeringen. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van verzekeringsfraude:

 1. Opzettelijk Veroorzaken van Schade:
  • Het opzettelijk veroorzaken van een ongeval of schade aan eigendommen met als doel een verzekeringsclaim in te dienen en een financiële vergoeding te ontvangen.
 2. Vervalste Claims:
  • Het indienen van vervalste of opzettelijk overdreven claims, waarbij de verzekerde beweert dat de schade groter is dan deze in werkelijkheid is.
 3. Identiteitsdiefstal:
  • Het gebruik van gestolen identiteitsgegevens om een valse verzekeringsclaim in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het indienen van een gezondheidsverzekeringsclaim.
 4. Oververzekering of Dubbele Claims:
  • Het nemen van meerdere polissen voor hetzelfde risico en het indienen van claims bij meerdere verzekeraars voor dezelfde schade.
 5. Gezondheidsverzekering Fraude:
  • Valse informatie verstrekken over gezondheidstoestand, behandelingen of medische geschiedenis om ten onrechte voordelen van een gezondheidsverzekering te verkrijgen.
 6. Levensverzekering Fraude:
  • Het verstrekken van valse informatie met betrekking tot iemands gezondheid, levensstijl of andere relevante factoren bij het aanvragen van levensverzekering, met als doel een hogere uitkering te verkrijgen.
 7. Aantal Gereden Kilometers Verminderen:
  • Bij autoverzekeringen kan fraude plaatsvinden door het verminderen van het gerapporteerde aantal gereden kilometers om de verzekeringspremie te verlagen.
 8. Verzekeringsagent Fraude:
  • Fraude gepleegd door verzekeringsagenten, zoals het vervalsen van polissen, het accepteren van valse claims, of het plegen van malversaties met premiebetalingen.

Verzekeringsfraude kan ernstige gevolgen hebben, waaronder strafrechtelijke vervolging, ontzegging van verzekeringsdekking, verlies van verzekeringsvoordelen en reputatieschade voor de fraudeur. Verzekeraars maken gebruik van geavanceerde technologie en onderzoeksmethoden om fraude op te sporen en te voorkomen. Het bestrijden van verzekeringsfraude is van belang om de integriteit van verzekeringsmarkten te behouden en eerlijke premies voor alle verzekerden te waarborgen.

Tag Archief van: Verzekeringsfraude

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen?

Wanneer een fraudeur wordt betrapt, kiezen autoverzekeraars er bijna altijd voor om de verzekering van een fraudeur op te zeggen. Daarnaast wordt de fraude geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een databank die alle verzekeraars kunnen inzien. ,,Iemand met een CIS-registratie als fraudeur zal ook door andere verzekeraars als onbetrouwbaar worden gezien”, zegt Dijcks. ,,De kans op acceptatie is dus bijzonder klein – niet alleen voor autoverzekeringen, maar ook voor andere polissen. Verzekeraars zijn immers alleen verplicht iemand te accepteren voor de basis zorgverzekering. Alle andere aanvragen mogen ze weigeren.” Lees meer

Autoverzekering met een strafblad

Autoverzekering afsluiten met een strafblad

Een autoverzekering  met een strafblad afsluiten kan lastig zijn bij een gewone verzekeringsmaatschappij, bij het afsluiten van een verzekering krijg je bij iedere verzekeringsmaatschappij de vraag of je een strafbaar verleden hebt gehad. Lees meer