Financieel

Financiën verwijzen naar het beheer van geld en andere activa, evenals de studie van de manieren waarop geld wordt verdiend, uitgegeven en geïnvesteerd. Financiële aspecten spelen een cruciale rol in zowel persoonlijke als zakelijke contexten en hebben betrekking op een breed scala aan activiteiten en concepten. Hier zijn enkele kernaspecten van financiën:

  1. Persoonlijke Financiën: Dit omvat het beheer van individuele financiële middelen, zoals inkomsten, uitgaven, spaarrekeningen, beleggingen, schuldenbeheer en pensioenplanning. Het doel is om financiële doelen te bereiken en een stabiele financiële toekomst te waarborgen.
  2. Bedrijfsfinanciën: Bedrijven beheren financiën op verschillende niveaus, waaronder boekhouding, budgettering, kapitaalstructuur, investeringen en financiële rapportage. Het doel is om winstgevend te opereren en waarde te creëren voor aandeelhouders.
  3. Investeringen: Dit omvat het toewijzen van geld aan verschillende activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en andere beleggingsinstrumenten, met als doel rendement te genereren en vermogen op te bouwen.
  4. Bankwezen: Banken spelen een cruciale rol in het financiële systeem door diensten aan te bieden zoals leningen, spaarrekeningen, investeringen, en betalingsfaciliteiten.
  5. Verzekering: Financiële bescherming bieden tegen risico’s, zoals ziektekosten, ongevallen, eigendomsschade en levensgebeurtenissen, is een belangrijk aspect van financiën. Verzekeringen dragen bij aan het beheersen van financiële onzekerheden.
  6. Economische Financiën: Op macroniveau omvat dit het beheer van nationale financiën, overheidsuitgaven, monetaire beleidsvorming en internationale handel. Het heeft invloed op het welzijn van landen en hun economieën.

Een goed begrip van financiële principes is essentieel voor individuen en organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen, risico’s te beheren en financiële stabiliteit te waarborgen. Het vakgebied financiën evolueert voortdurend, aangedreven door technologische vooruitgang, markttrends en regelgevingsveranderingen.

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer