WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

De afkorting “WSNP” staat voor de “Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.” Dit is een Nederlandse wet die regels en procedures vaststelt voor schuldsaneringstrajecten voor natuurlijke personen, dat wil zeggen particulieren. De WSNP biedt mensen met ernstige financiële problemen de mogelijkheid om hun schuldenlast op een gecontroleerde en gestructureerde manier af te lossen.

Belangrijke kenmerken van de WSNP zijn onder andere:

 1. Schuldsaneringstraject:
  • Personen die in aanmerking komen voor de WSNP gaan een schuldsaneringstraject in. Dit traject duurt meestal drie jaar, waarin de schuldenaar zijn best doet om zoveel mogelijk schulden af te lossen.
 2. Stabilisatiefase:
  • Voorafgaand aan de WSNP doorloopt de schuldenaar vaak een stabilisatiefase waarin de financiële situatie wordt geanalyseerd en er wordt geprobeerd een minnelijke regeling met schuldeisers te treffen.
 3. Bewindvoerder:
  • Tijdens de WSNP wordt een bewindvoerder aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheren van het inkomen van de schuldenaar, het afwikkelen van de schulden en het rapporteren aan de rechtbank.
 4. Verificatievergadering:
  • Halverwege het traject wordt er een verificatievergadering gehouden, waarin schuldeisers de kans krijgen om hun vorderingen in te dienen. Na deze vergadering kunnen alleen erkende schulden worden meegenomen in de sanering.
 5. Schone Lei:
  • Als de schuldenaar het traject succesvol doorloopt, wordt aan het einde van de WSNP een schone lei verleend. Dit betekent dat resterende schulden die niet zijn afbetaald, kwijtgescholden worden.
 6. Afwijzing en Beëindiging:
  • Niet alle aanvragen voor de WSNP worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld, als er sprake is van fraude of als de schuldenaar niet voldoende meewerkt aan het traject, kan de aanvraag worden afgewezen of het traject worden beëindigd.

De WSNP is bedoeld als een laatste redmiddel voor mensen met ernstige schuldenproblemen en biedt een gestructureerde manier om schulden af te lossen en een nieuwe start te maken na het doorlopen van het traject. Het is belangrijk op te merken dat de WSNP specifiek gericht is op natuurlijke personen en niet op bedrijven.

Tag Archief van: WSNP

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer