Geroyeerd

Het begrip “geroyeerd” wordt vaak gebruikt in verschillende contexten en heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de situatie waarin het wordt toegepast. Hier zijn enkele veelvoorkomende betekenissen:

 1. Verzekeringen:
  • In de context van verzekeringspolissen kan “geroyeerd” verwijzen naar het beëindigen van een verzekeringspolis. Dit kan gebeuren vanwege verschillende redenen, zoals niet-betaling van premies, frauduleuze activiteiten, of het niet voldoen aan de voorwaarden van de polis.
 2. Lidmaatschap:
  • In verenigingen, clubs of organisaties kan “geroyeerd” betekenen dat het lidmaatschap van een persoon is beëindigd. Dit kan het gevolg zijn van schendingen van regels, ongepast gedrag, of het niet naleven van de statuten.
 3. Financiële Zaken:
  • In de financiële sector kan “geroyeerd” verwijzen naar het schrappen van de registratie van een financiële professional, zoals een makelaar of adviseur, als gevolg van wangedrag, schending van regelgeving, of andere onethische praktijken.
 4. Academisch:
  • In het onderwijs kan “geroyeerd” betekenen dat een student uitgeschreven is of niet langer is toegestaan om deel te nemen aan de academische activiteiten vanwege academisch wangedrag, plagiaat, of andere schendingen van de academische integriteit.
 5. Voertuigregistratie:
  • Bij voertuigregistratie kan “geroyeerd” verwijzen naar het annuleren van de registratie van een voertuig. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet of als er sprake is van fraude.

Het is belangrijk om de specifieke context waarin het woord “geroyeerd” wordt gebruikt, te overwegen om de exacte betekenis te begrijpen. Over het algemeen duidt het echter op het beëindigen of schrappen van een bepaalde status, registratie of lidmaatschap, vaak als gevolg van schendingen van voorwaarden, regels of normen.

Tag Archief van: Geroyeerd

Bewind - Goedkope autoverzekering voor wanbetalers

Een goedkope autoverzekering voor wanbetalers, snel online aan te vragen

Is uw verzekering beëindigd wegens het niet tijdig betalen van de premie of heeft u bijvoorbeeld een rij-ontzegging gehad dan kan ik u gewoon verzekeren. Maar denk ook aan moeilijk te verzekerbare risico’s zoals een verkoopwagen of een autorijschool. Lees meer

bijzondere risico's wantbetaling, fraude, royement,

CIS REGISTRATIE EN U ALS CONSUMENT

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan een controle via de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar.

Als over u verzekering gerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden.

Elke verzekeraar en gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over het door hun gevoerde acceptatiebeleid. Lees meer