Budgetbegeleiding

is een financiële dienstverlening die gericht is op het beheren en plannen van de financiën van individuen of huishoudens om financiële stabiliteit te bevorderen. In tegenstelling tot bewindvoering, waarbij een bewindvoerder daadwerkelijk de controle heeft over het vermogen van een persoon, is budgetbegeleiding meer gericht op begeleiding en ondersteuning, waarbij de persoon zelf de controle behoudt over zijn financiële zaken.

Belangrijke aspecten van budgetbegeleiding zijn onder andere:

  1. Begroting Opstellen: Een budgetbegeleider helpt bij het opstellen van een gedetailleerd budget. Dit omvat het identificeren van inkomstenbronnen, het vaststellen van vaste lasten en uitgaven, en het bepalen van een realistische verdeling van geldmiddelen.
  2. Schuldbeheer: Als er sprake is van schulden, helpt budgetbegeleiding bij het opstellen van een plan om schulden af ​​te lossen. Dit kan het onderhandelen over betalingsregelingen met schuldeisers omvatten.
  3. Financiële Planning: Budgetbegeleiders kunnen helpen bij langetermijnplanning, zoals het opbouwen van spaargeld, het plannen van grote uitgaven en het voorbereiden op toekomstige financiële doelen.
  4. Onderwijs en Advies: Budgetbegeleiders bieden vaak educatie en advies over financiële vaardigheden, inclusief het maken van weloverwogen financiële beslissingen en het opbouwen van financiële veerkracht.
  5. Zelfredzaamheid bevorderen: In tegenstelling tot bewindvoering, waarbij de controle wordt overgedragen aan een bewindvoerder, is het doel van budgetbegeleiding om zelfredzaamheid te bevorderen. Het individu behoudt de controle over zijn financiën met begeleiding en ondersteuning.
  6. Evalueren en Aanpassen: Budgetbegeleiding is een continu proces waarbij regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals inkomenswijzigingen of onverwachte uitgaven.

Budgetbegeleiding is een preventieve maatregel die bedoeld is om financiële problemen te voorkomen of te verminderen. Het richt zich op het verbeteren van financiële kennis en het aanleren van vaardigheden om effectief met geld om te gaan. Het wordt vaak aangeboden door financiële adviseurs, maatschappelijk werkers of organisaties voor schuldhulpverlening.

Tag Archief van: Budgetbegeleiding

Geen aansprakelijkheidsverzekering

640.000 huishoudens zonder aansprakelijkheidsverzekering: ‘Wekelijks problemen’

Honderdduizenden Nederlanders riskeren grote financiële problemen voor zichzelf én voor anderen doordat ze geen aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Het Juridisch Loket ziet het vaak misgaan: elke week kloppen er mensen aan die na schade financieel in de knel komen. Lees meer

spaargeld

Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Huurders, alleenstaanden met kinderen, en personen die rood staan op betaalrekeningen zijn aanzienlijk vaker financieel kwetsbaar.

Een enquête die representatief is voor de Nederlandse bevolking, laat zien dat niet iedereen voldoende spaargeld achter de hand heeft om onverwachte noodzakelijke uitgaven direct te kunnen betalen. 6 op de 7 mensen geeft aan zeker wel of waarschijnlijk wel in staat te zijn binnen een maand €2000 spaargeld bij elkaar te krijgen als zij voor een onverwachte uitgave staan. Lees meer

Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank, de opstap naar een schuldenvrije toekomst

Het duurt vaak jaren voordat mensen met schulden de stap naar hulpverlening durven te zetten. Een simpele betalingsachterstand kan hierdoor uitgroeien tot een problematische schuld. Een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit helpen voorkomen. Lees meer