, ,

Gevolgen CIS registratie

CIS REGISTRATIE EN U ALS CONSUMENT

Iedereen kan met CIS te maken krijgen. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan een controle via de CIS databank worden gedaan door de verzekeraar.

Als over u verzekering gerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeraar of de gevolmachtigde daar consequenties aan verbinden.

Elke verzekeraar en gevolmachtigde maakt daarin zijn eigen keuzes; de deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over het door hun gevoerde acceptatiebeleid.

REGISTRATIES: WELKE KOMEN VOOR?

CIS bewaart meerdere gegevens voor haar deelnemende verzekeraars en hun gevolmachtigden. Deze gegevens, ofwel registraties, ondersteunen de deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten. De CIS databank kent de volgende registraties:

Claimmelding (CM)

In de CIS databank worden alle claims (schademeldingen) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigden worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie er schuld heeft aan de schade of dat een schade niet gedekt is volgens de voorwaarden. Het gaat alleen maar om de registratie van het feit dat iemand een beroep doet op zijn verzekering. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

Waarborgfondsmeldingen onverzekerden (WBF)

Als een onverzekerd motorvoertuig betrokken is bij schade, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en/of bestuurder van dat voertuig in de CIS databank geregistreerd.

Ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM)

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid voor de verzekeringsmarkt. Het is voor de verzekeraar of gevolmachtigde van motorvoertuigen immers van belang om te weten of de rechter heeft bepaald dat een verzekerde (tijdelijk) geen motorrijtuig mag besturen. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars of gevolmachtigden.

Let op: Wanneer een ontzegging van de rijbevoegdheid in de CIS databank geregistreerd is, en u bent het daar niet mee eens, kan CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor een discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet men contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd.

Omdat een registratie pas wordt uitgevoerd als de juridische procedure helemaal is afgerond, komt doorhaling achteraf praktisch niet voor.

Vertrouwelijke Mededelingen (VM)

De verzekeraar of gevolmachtigde heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Dit noemt men ook wel een Royement. Dergelijke situaties zijn in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten aangegeven.

Een verzekering is een overeenkomst waar verzekeraar of gevolmachtigde en verzekerde allebei bepaalde verplichtingen hebben. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, kan een verzekeraar of gevolmachtigde de verzekering beëindigen. De opzegging kan worden geregistreerd in de CIS databank. Deze registratie wordt in de CIS databank een ‘Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen contractuele verplichtingen’ genoemd.

Wanneer de verzekeringspremie niet of niet tijdig is voldaan (wanbetaling) kan een verzekeraar of gevolmachtigde de verzekering beëindigen. Deze registratie wordt in de CIS databank een ‘Vertrouwelijke Mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen’ genoemd.

Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering opzegt, wordt dat niet geregistreerd bij CIS.

Extern Verwijzingsregister (EVR)

Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of dat hebben geprobeerd.

Ook de gegevens van personen die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering niet de (volledige) waarheid hebben verteld over bijvoorbeeld hun verzekeringshistorie of hun strafrechtelijk verleden, kunnen een EVR krijgen.

 

Op onze onze pagina “Bijzondere Verzekeringen” kunt u de aanvraag doen en wij helpen u zo spoedig mogelijk weer aan een verzekering.