,

Verzekeringen voor ondernemingen

Verzekeringen voor ondernemingen

Loop als onderneming geen risico en verzeker uw bedrijfspand en personeel

Een (startende) ondernemer wil zich met bedrijfsvoering bezig houden en niet te veel nadenken over bedrijfsmatige verzekeringen, toch is het verstandig hier aandachtig naar te kijken. Denk maar aan brand, inbraak of arbeidsongeschiktheid, verzekeren is voor een ondernemer, dikwijls noodzakelijk. 

Ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een ziektekosten verzekering af te sluiten, ook als ondernemer ben je verplicht deze voor u personeelsleden af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV)

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat je arbeidsongeschikt raakt. Als ondernemer heb je dan geen recht op steun vanuit de overheid. Premies zijn afhankelijk van je leeftijd en het bedrag waarvoor je je wilt verzekeren. Laat je wel goed adviseren voordat je een dergelijke verzekering afsluit en lees heel goed de polis voorwaarden, want deze verzekering is zeker niet de goedkoopste!

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Wie denkt dat hij met een particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook meteen zijn bedrijfsmatige risico’s kan afdekken, heeft het mis. Zakelijk gezien zul je een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten, zodat jij (en jouw eventuele medewerkers) straks verzekerd zijn voor de schade die kan ontstaan tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. De premie is onder andere afhankelijk van de werkzaamheden, jaaromzet en het aantal werknemers.

Let op: werkt jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Vergeet dan niet te controleren of milieuschade ook door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. In veel gevallen zul je daarvoor namelijk nog een aparte verzekering moeten afsluiten.

Bedrijfsvermogen verzekering

Onder je bedrijfsvermogen vallen je pand, voorraad, inventaris en transportmiddelen. Je bent met een bedrijfsvermogen verzekering verzekerd tegen schade aan je bedrijfsmiddelen door diefstal of brand. Heb je bijvoorbeeld een productie bedrijf dan kan je onderneming schade ondervinden doordat de productie stil komt te liggen na een brand. Ook hier kun je je tegen verzekeren.

Kredietverzekering

Ondernemers die goederen afleveren op rekening, lopen het risico dat de klant niet kan of wil betalen. Voor gevestigde ondernemingen is de schade dan vaak nog wel te overzien, maar starters kunnen hierdoor financieel echt in de problemen komen. Een kredietverzekering dekt deze risico’s af en stelt jou grotendeels schadeloos wanneer je te maken krijgt met wanbetalers.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering beschermt je bij juridische problemen met klanten, leveranciers of personeel. Met deze verzekering dek je bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten.

Goederentranssportverzekering

Deze verzekering dekt de schade die ontstaat bij het vervoeren van goederen, zowel door eigen vervoer als door beroepsgoederenvervoer.

Bekijk op de pagina bedrijfsverzekeringen de mogelijkheden, bij vragen/advies kunt u ons altijd bellen.